وجود صنایع و معادن بزرگ در اطراف استان کرمان، آن را به یکی از استان‌های صنعتی کشور تبدیل کرده‌است. بدلیل نیازهای روزافزون کشور، این صنایع روز به روز نیز در حال گسترش هیتند. رفع نیازهای روز افزون این صنایع جز با بکارگیری نیروی کار متخصص و متبهر ممکن نیست. در همین راستا، دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، بعنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های آموزشی استان، اقدام به تربیت متخصصان مورد نیاز این صنایع نموده‌است. دانشکده مهندسی مکانیک و مواد این دانشگاه در سال 1396 با ترکیب سه گروه مهندسی مواد (سال تاسیس 1386)، مهندسی تبدیل و سیستم‌های انرژی (سال تاسیس 1391) و مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید (سال تاسیس 1392)، و با همکاری 11 عضو هیات علمی تمام وقت تشکیل گردید. 

 همکاری‌های برون دانشگاهی:

سرعت پیشرفت‌های علمی و صنعتی دنیا به حدی زیاد است که نمی‌توان بدون ارتباط موثر با صنایع و مراکز علمی دیگر، با آن همگام و همراه گردید. در همین راستا، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، ارتباط‌های علمی و صنعتی متفاوتی را با دانشگاه‌ها، موسسات و صنایع داخل و خارج از کشور برقرار کرده‌است. برای مشاهده لیست این مراکز به صفحه اختصاصی گروه‌ها مراجعه نمایید.

زمینه‌های تحقیقاتی:

در حال حاضر دانشکده مهندسی مکانیک و مواد دارای سه گرایش مهندسی مواد، مهندسی تبدیل و سیستم‌های انرژی و مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید است. زمینه‌های تحقیقاتی متناظر با هریک از این گرایش‌ها در صفحه اختصاصی گروه‌های مربوطه قابل دسترسی است.

طرح توسعه دانشکده مهندسی مکانیک و مواد:

برنامه‌های توسعه‌ای که در دستور کار دانشکده مهندسی مکانیک و مواد قرار گرفته‌است به شرح زیر می‌باشند:

1- ارائه دوره دکتری مهندسی طراحی کاربردی

2- ارائه دوره دکتری مهندسی تبدیل انرژی

3- ارائه علوم بین رشته‌ای جدید

4- جذب اعضای هیات علمی جهت تقویت کادر علمی

5- تجهیز آزمایشگاه‌های موجود

6- ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و علمی به صنایع، موسسات

7- ایجاد بستری مناسب برای محاسبات سریع

8- راه‌اندازی مجله تخصصی مهندسی مکانیک و مواد

نقشه دسترسی به دانشکده مهندسی مکانیک ومواد به شرح زیر می باشد:

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)