مدیر کل امور آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی کماندار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک:   m.kamandar [AT] kgut.ac.ir

 

وظايف مدير آموزشي

 1. نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص
 2. بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب
 3. تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه
 4. بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي
 5. نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه
 6. تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي
 7. كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان
 8. تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان
 9. نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي
 10. صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان
 11. نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان
 12. امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)
 13. امور مربوط به دانشجويان غيرايراني
 14. مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي
 15. ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
 16. افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه

اطلاعیه ها (بایگانی)