برنامه‎ها و فعالیت‎ها

  • اداره امور دانشجویی با هدف پیگیری امور رفاهی و تسهیلات، نظارت بر خوابگاه­ها، غذاخوری
  • اداره امور فرهنگی و فوق برنامه با هدف ترغیب، زمینه سازی و برگزاری فعالیت های فرهنگی
  • اداره تربیت بدنی با هدف فراهم ساختن روحیه نشاط و سرزندگی
  • مرکز بهداشت با هدف ارائه خدمات بهداشت و درمان
  • مرکز مشاوره با هدف ارتقاء سطح سلامت جسم و روان

 


اطلاعیه ها (بایگانی)