عنوان

زمان برگزاری

محل برگزاری

ادرس سایت

دبیر علمی همایش

شبکه های هوشمند انرژی

30 آذر و 1 دی ماه 1395

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  کرمان

www.sgc2016.ir

دکتر روح الله فدایی نژاد


اطلاعیه ها (بایگانی)