در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری كشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 61/10/15 رهبر كبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر كشور قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در تاریخ 75/02/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مذكور در تاریخ 77/07/11 جهت اجرا به كلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و ... ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) به عهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، شرکتی روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون كار در كلیه دستگاه های مذكور در ماده واحده قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احكام مقرر در قانون گزینش كشور و آئین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت ( پیمانی ، قراردادی ، روزمزد ، خرید خدمت ، حق التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت ، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاههای اجرائی ، داوطلبان بورسیه های بلند مدت داخل و خارج کشور ، مأمورین ثابت خارج از کشور ، مأمورین و منتقلین به دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس ، داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرائی ، پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم ، تعهد دبیری و کارکنان شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی جهت بکارگیری در مشاغل اداری ، کارشناسی ، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند.

فرایند گزینش با معرفی نیرو (داوطلب استخدام) از طرف کارگزینی و یا واحد های اداری مشابه و تشکیل پرونده گزینشی شروع می شود. منظور از تشکیل پرونده گزینشی تکمیل فرم مشخصات فردی و ارائه مدارک لازم می باشد.

در مرحله گزینش آنچه مورد بررسی قرار میگیرد صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی افراد مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا زمان قطعیت استخدام است که با بررسی سوابق و پیشینه آنان در محل های سکونت ، تحصیل و کار آنان و همچنین استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی و مصاحبه حضوری صورت می گیرد.

  • ارکان گزینش کشور عبارت‌اند از:
    • رئیس جمهور
    • هیأت عالی گزینش
    • هیأت‌های مركزی گزینش
    • هسته‌های گزینش

دلیل انجام گزینش:

زندگی همواره با واژه گزینش آمیخته است بطوریکه انسان در کلیه مراحل زندگی برای نیل به اهداف متعدد ناگزیر از انتخاب است، تهیه مسکن خوراک و پوشاک تا انتخاب شغل و غیره همگی با انتخاب و گزینش امکان پذیر است و برای داشتن یک انتخاب مناسب ناچار باید موارد موجود را سنجید مگر اینکه با محدود شدن آنها به یک مورد ناچار به پذیرش آن باشیم. با توجه به محدود بودن فرصتهای شغلی و افزایش نیروی کار در جامعه ، از یک طرف سازمانها قدرت انتخاب بیشتری یافته اند و از طرفی رقابت جویندگان کار برای کسب جایگاه های شغلی بهتر موجب شده تا ابزار آزمون و گزینش به وسیله ای متداول برای استخدام نیروی انسانی تبدیل شود.
سازمانها، کارخانجات و دستگاههای مختلف نیز برای به اهداف خود اقدام به انتخاب می کنند اولین انتخاب و گزینش ، انتخاب هدف ایده آل است که خط سیر اصلی فعالیت و آرمان سازمان می باشد و پس از آن انتخاب اهداف واقعی و مرحله ای است که از نظر حابگاه در طول هدف ایده آل قرار می گیرند به بیان دیگر پله های نردبانی هستند که به هدف ایده آل منتهی می گردد.
پس از انتخاب اهداف حد واسط ( اهداف واقعی قابل دسترس ) باید اجزاء سیستم طوری انتخاب شوند که در پیشبرد سازمان بسوی ترقی و تکامل تاثیر بسزائی داشته باشند که شامل گزینش یا انتخابهای زیر است:

(سخت افزار ( مکان ، موقعیت جغرافیایی، تجهیزات و... 1-
نرم افزار ( اساسنامه ها ، شیوه نامه ها ، و ...) 2-

 3-رویه ( برنامه های اجرایی)

 4- نیروی انسانی ( نیروی کار ( کارمندان و کارکنان - راهبران ( مدیران و معاونین ) - رابطین ( مدیران میانی و سرپرستها)
5-  منبع تغذیه و ترمیم ( اعتبارات مالی ، معنوی ، قانونی و...)

در مجموعه فوق نیروی انسانی اصلی ترین جزء مجموعه است و مدیریت و کاربری و ارتباط اجزاء و بهره وری از آن برعهده اوست بنابراین هر سازمانی برای نیل به اهداف خود می کوشد مناسب ترین افرادی را که بتوان از آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر سود جست را انتخاب کند.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به قداست اهداف متعالی خود و حفظ کرامت انسانی و خدمتگزاری به صاحبان اصلی نظام که تمامی مردم ایران می باشند اقدام به وضع قوانینی جهت جذب و گزینش نیروی انسانی نموده است.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احراز صلاحیت داوطلبین ( با توجه به اهداف سازمانی و در چارچوب قوانین مصوب و توجه به کرامت و آبروی داوطلبین ) است و این مهم با برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش صورت می گیرد.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)