در راستای تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور همچنین نقش برجسته دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در زمینه اجرای سیاستهای توسعه‌ای کشور با پیگیری‌های آقای دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه، هیئت ممیزه مستقل دانشگاه با حضور آقای دکتر عبد الحسین طاهری مشاور رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه در امور هیئت های ممیزه، آقای دکتر محمد مهدی زاهدی نماینده مردم شریف کرمان در مجلس شورای اسلامی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت ممیزه دانشگاه، همچنین تعدادی از اعضای هیئت ممیزه دانشگاه فعالیت خود را در خرداد ماه  1401 آغاز نمود.

ترکیب کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه


فایل‌ها و فرم‌ها: