کرمان - انتهای بزرگراه هفت باغ علوی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی  و فناوری پیشرفته - ساختمان مرکزی - معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

تلفن: 03433778017    و    03433776611  داخلی 3139       

نمابر: 03433776617


 


اطلاعیه ها (بایگانی)