اسامی اعضای هیأت امنا

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

  • جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل – وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
  • جناب آقای دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام  محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
  • جناب آقای دکتر حسین محبی – رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیأت امنا
  • جناب آقای دکتر امیر حسین آقا جانی نماینده محترم سازمان برنامه بودجه کشور
  • جناب آقای دکتر  محمد مهدی زاهدی (عضو محترم هیأت امنا)
  • حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد صباحی عضو محترم هیأت امنا)
  • جناب آقای دکتر سید محمد حسینی (عضو محترم هیأت امنا)
  • جناب آقای دکتر محمد رضا پورابراهیمی (عضو محترم هیأت امنا)
  • جناب آقای مهندس علیرضا رزم حسینی (عضو محترم هیأت امنا)
  • جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی (عضو محترم هیأت امنا)

اطلاعیه ها (بایگانی)