شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با تغییر شیوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، با تصویب آیین‌نامه‌ای ساختار جدیدی را برای جذب اعضای هیأت علمی تعریف و تعیین کرد. هدف شورا از این اقدام ضمن بهره‌گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضای هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است.
در ساختار جدید، سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده ‌است. در رأس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور تشکیل داده ‌است که مستقیماً زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می‌باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برعهده دارند. هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی می‌باشند در هر مجموعه دانشگاهی و مؤسسه تحقیقاتی عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی می‌باشند.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)