صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات آزمايشگاه سوخت و احتراق

 
بمب کالریمتر
_
0
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز
ویسکومتر
_
0
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز
دستگاه آنالیز گازهای خروجی دودکش
روزانه
5000000
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز
آنالایزر احتراق
_
0
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز
راکتور چند منظوره دوجداره
روزانه
3000000
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز