صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات سنجش از دور

 
پهپاد DJI Matrice 300 و سنسور multispectral و DJI Zenmuse thermal camera
هکتار
3000000
دکتر علی اسمعیلی
درخواست تجهیز
پهپاد eBee و سنسور multispectral
هکتار
3000000
دکتر علی اسمعیلی
درخواست تجهیز