مسئول بسیج اساتید

ابوالفضل صفایی 

مسئول بسیج دانشجویی

 

 

صادق فاریابی

 

 

 اهداف و شرح وظایف

  1. ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی
  2. تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری
  3. تقویت روحیه همیاری و مسئولیت پذیری
  4. ایجاد آمادگی دفاعی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)