تاریخچه، اهداف ، چشم انداز ، ماموریت و ...

گروه مهندسی قدرت و کنترل یکی از گروه‌های فعال پژوهشی- آموزشی دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر می باشد. گروه مهندسی قدرت و کنترل با پنج عضو هیات علمی با درجه علمی دانشیاری و استادیاری، در زمینه‌های مختلفی همچون حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت، دینامیک و پایداری سیستم های قدرت، انرژی های نو، کیفیت توان، بهره برداری از سیستم های قدرت، سیستمهای فشار قوی، کنترل سامانه های غیرخطی، کنترل مقاوم و تحلیل پایداری و پایدارسازی سامانه های دینامیکی فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهد.

هدف از ایجاد این رشته، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای دانشگاه ها، مراکز صنعتی و شرکتهای برق میباشد. از دیگر اهداف و چشم انداز گشایش رشته مذکور رفع مشکلات فنی صنایع منطقه جنوب شرق کشور در قالب طرحهای تحقیقاتی و صنعتی است. اعضای گروه مهندسی قدرت و کنترل طرح های تحقیقاتی و دانشجوی مشترک با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و همچنین سازمان های دولتی و خصوصی دارند.

گروه مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ضمن پذیرش دانشجو در مقطع دکتری برق قدرت در گرايشهای الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی، سیستمهای قدرت در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذيرد.

زمينه های تحقيقاتی و آموزشی هر يک از گرایشها به طور مختصر عبارتند از:

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی: آشنایی با انواع مبدلها و درایوهای مورد استفاده در سیستم قدرت، طراحی مبدل، کنترل سوئیچ زنی، کاهش هارمونیک، آشنایی با انواع ماشینهای مورد استفاده در صنعت برق همچون ماشینهای سنکرون، القایی و جریان مستقیم, کاربرد ادوات الکترونیک قدرت در استحصال و بکارگیری انرژیهای تجدید پذیر .

سیستمهای قدرت: بهره برداری از سیستمهای قدرت، ترانسفورماتور،  سیستمهای فشار قوی، سیستم توزیع، آشنایی با انرژی های تجدیدپذیر و کاربردهای ان در سیستمهای قدرت، مدیریت انرژی در سیستمهای قدرت، حفاظت سیستمهای قدرت، دینامیک و پایداری سیستمهای قدرت، کنترل توان اکتیو وراکتیو در سیستمهای قدرت

کنترل: کنترل سامانه های غیرخطی، کنترل مقاوم، تحلیل پایداری و پایدارسازی سامانه های دینامیکی، پایداری و کنترل سامانه های سویچینگ، زیست شناسی سامانه ای

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)