نگرش اجمالی

گروه علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در حال حاضر در رشته های ژئوفیزیک (گرایش های لرزه شناسی اکتشافی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس و ژئوالکتریک) و زمین شناسی (گرایش زمین ساخت) مشغول فعالیت می­باشد. این گروه با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد زلزله شناسی و لرزه شناسی از نیمسال اول 1388 فعالیت خود را شروع نموده است. از نیمسال اول 1390 علاوه بر گرایش های موجود ژئوفیزیک، پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد گرایش های ژئوالکتریک و ژئومغناطیس و هم چنین زمین شناسی (گرایش زمین ساخت) نیز انجام شده است. این گروه علاوه بر ایجاد فرصت برای ادامه تحصیل و انجام تحقیقات ژئوفیزیکی-زمین شناسی ساختاری برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های ژئوفیزیک و زمین شناسی، در زمینه های زلزله شناسی (توموگرافی لرزه ای، لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی گسل­های فعال، پیش نشانگرهای لرزه ای، فرایندهای تغییرشکل فعال پوسته و لیتوسفر)، لرزه شناسی، ژئومغناطیس (مطالعات اکتشافی و مدل سازی عددی)، ژئوالکتریک (مطالعات اکتشافی) و زمین ساخت (کنترل کننده های ساختاری در جایگزینی و دگرشکلی ماده معدنی، مطالعات بافت ساختار، تکامل ساختاری مناطق دگرگونی) نیز تاکید دارد. هدف کوتاه مدت گروه توسعه دوره های کارشناسی ارشد ژئوفیزیک-گرایش گرانی سنجی و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی است. از اهداف بلندمدت گروه به راه اندازی دوره های دکترای ژئوفیزیک و زمین ساخت می توان اشاره کرد. این گروه در حال حاضر با گروه های سنجش از دور (RS)، سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و مرکز محاسبات عددی دانشگاه نیز همکاری می­ نماید.

ادامه مطلب.......


اطلاعیه ها (بایگانی)