نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره فاکس

عکس

روح الله فدایی نژاد

معاون دانشجویی و فرهنگی

03433778516

03431623332

محمد زنگی آبادی

مدیر امور دانشجویی

03431623246

03431623332

کامبیز مسلمی

رئیس اداره امور فرهنگی

03431623241

03431623332

محمد حسین ابراهیمی پور

رئیس اداره تربیت بدنی

03431623313

03431623332

محبوبه خالقی

مسئول دفتر

 

03433778516

03431623108

03431623332

حلیمه علیزاده

سرپرست خوابگاه خواهران 

03431623268

03431623332

سنا سنجری کارشناس تغذیه 

 

03431626104

03431623268

03431623332

مرضیه قدیمی ماهانی

کارمند سلف

03431623268

03431623332

 

پزشک دانشگاه

03431623168

03431623332

 

  مرکز مشاوره و سلامت 03431626104 03431623332  


اطلاعیه ها (بایگانی)