صدور کارت شناسایی

کارت شناسایی یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:
- بیان مشخصات هویتی فرد

- امکان ورود با خودروی شخصی به پارکینگهای خاص و مناطق دارای محدویت (راه بندهای کارتی)

- امکان تردد به اماکن دارای محدودیت (اماکن دارای اکسس کنترل)

- امکان استفاده امکانات ورزشی و رفاهی

متقاضيان می توانند برای دریافت کارت شناسایی با همراه داشتن مدارک به اداره حراست واقع در طبقه همكف ساختمان همايشها مراجعه  نمایند.

 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)