سخنراني با موضوع "محاسبات هوشمند و شناختي در جامعه امروزي"
سخنراني با موضوع "محاسبات هوشمند و شناختي در جامعه امروزي"
 سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم روز دانشجو چهارشنبه 15 آذر 1402 ساعت 13
مراسم روز دانشجو چهارشنبه 15 آذر 1402 ساعت 13
 سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان و نحوه شرکت در انتخابات شورای صنفی اساتیددانشگاه
زمان و نحوه شرکت در انتخابات شورای صنفی اساتیددانشگاه
 سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
شیوه نامه اماکن بدون دخانیات
شیوه نامه اماکن بدون دخانیات
 سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دعوتید به افتتاح دفتر بسیج کارکنان 8صبح سه شنبه 14 آذر سالن 27
افتتاح و معارفه رئیس دفتربسیج کارکنان 8صبح سه شنبه 14 آذر سالن با حضور رئیس و معاونان دانشگاه و فرماندهان بسیج 27
 دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه
فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه
 يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
لینک دوره های آموزشی خانه مادری رایگان با ارائه گواهی ویژه بانوان محترم
لینک دوره های آموزشی خانه مادری رایگان با ارائه گواهی
 يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی بین المللی دوشنبه 8:30 صبح سالن 300
سخنرانی بین المللی دوشنبه 8:30 صبح سالن 300
 شنبه ١١ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
رزرو بسته صبحانه آذرماه
بسته صبحانه آذرماه
 شنبه ١١ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست تجارب و برنامه هاي مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهها
نشست تجارب و برنامه هاي مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهها
 چهارشنبه ٨ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>