لیست دانشگاه های کشور

نام دانشگاه نوع دانشگاه آدرس سایت
دانشگاه اراک دانشگاه http://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکان دانشگاه http://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیه دانشگاه http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان دانشگاه http://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام دانشگاه http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد دانشگاه http://www.ub.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه http://www.buqaen.ac.ir
دانشگاه بناب دانشگاه https://www.ubonab.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند دانشگاه http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشگاه http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نور دانشگاه http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریز دانشگاه http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه http://www.ausmt.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه http://www.kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه http://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه http://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرش دانشگاه http://www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهران دانشگاه http://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.ihu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دانشگاه http://www.uast.ac.ir
دانشگاه جهرم دانشگاه http://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه جیرفت دانشگاه http://ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره) دانشگاه http://www.abru.ac.ir
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س) دانشگاه http://www.hmu.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) دانشکده http://www.narjesrafsanjan.ir
دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه http://www.hsu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس دانشگاه http://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی دانشگاه http://khu.ac.ir
دانشگاه دامغان دانشگاه http://www.du.ac.ir
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه http://www.cmu.ac.ir
دانشگاه رازی دانشگاه http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابل دانشگاه http://www.uoz.ac.ir
دانشگاه زنجان دانشگاه http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه http://www.kazerunsfu.ac.ir
دانشگاه سمنان دانشگاه http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دانشگاه http://www.sjau.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهد دانشگاه http://www.shahed.ac.ir
دانشگاه شهرکرد دانشگاه http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنرکرمان دانشگاه http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان دانشگاه http://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شیراز دانشگاه http://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صداوسیما دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://iribu.ac.ir
دانشگاه صنایع ومعادن ایران دانشگاه http://www.iuim.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه http://www.arakut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه http://www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه http://www.birjandut.ac.ir
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دانشگاه http://www.jsu.ac.ir
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه http://www.bkatu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه http://www.sirjantech.ac.ir
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه http://www.shhut.ac.ir
دانشگاه صنعتی قم دانشگاه http://www.qut.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه http://www.kut.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه http://www.hut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه http://www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه http://www.Nit.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه http://www.sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه http://www.shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه http://www.sharif.ir
دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه http://www.sutech.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم وفناوری مازندران دانشگاه https://www.mazust.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه http://www.sanru.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه http://www.kmsu.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه http://www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه http://www.um.ac.ir
دانشگاه فرزانگان سمنان دانشگاه http://fgusem.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.cfu.ac.ir
دانشگاه فسا دانشگاه http://www.fasau.ac.ir
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران) دانشکده http://www.sunt.ir
دانشگاه فنی وحرفه ای دانشگاه http://www.tvu.ac.ir
دانشگاه قم دانشگاه http://www.qom.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه http://asnrukh.ac.ir
دانشگاه کوثر دانشگاه http://www.kub.ac.ir
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار دانشکده http://www.ugsr.ir
دانشگاه گلستان دانشگاه http://www.gu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه http://www.gonbad.ac.ir
دانشگاه گیلان دانشگاه http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه لرستان دانشگاه http://www.lu.ac.ir
دانشگاه مازندران دانشگاه http://www.umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه http://www.uma.ac.ir
دانشگاه مراغه دانشگاه http://www.maragheh.ac.ir
دانشگاه ملایر دانشگاه http://www.malayeru.ac.ir
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه http://www.qiet.ac.ir
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه http://www.golbaharusnt.ac.ir
دانشگاه میبد دانشگاه https://meybod.ac.ir//
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران) مجتمع آموزش عالی http://www.Nahgu.ac.ir
دانشگاه نیشابور دانشگاه http://fa.neyshabur.ac.ir/fa/
دانشگاه هرمزگان دانشگاه http://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر دانشگاه http://www.art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه http://www.tabriziau.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه http://www.aui.ac.ir
دانشگاه هنرشیراز دانشگاه http://www.shirazartu.ac.ir
دانشگاه ولایت دانشگاه http://www.velayat.ac.ir
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان دانشگاه http://www.vru.ac.ir
دانشگاه یزد دانشگاه http://www.yazd.ac.ir
دانشگاه کاشان دانشگاه http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه کردستان دانشگاه http://www.uok.ac.ir
دانشگاه یاسوج دانشگاه http://www.yu.ac.ir
دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار دانشکده http://Khansar-cmc.ac.ir
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب دانشکده http://shirazu.ac.ir/darab
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان دانشکده http://www.gut.ac.ir
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان   http://www.istt.ir/
عقیق   http://aghigh.ac.ir
مجتمع آموزش عالی اسفراین مجتمع آموزش عالی http://www.esfarayen.ac.ir
مجتمع آموزش عالی بم مجتمع آموزش عالی http://www.bam.ac.ir
دانشکده کشاورزی و دام پروی تربت جام دانشکده http://www.tjamcaas.ac.ir//
مجتمع آموزش عالی زرند مجتمع آموزش عالی http://zarand.ac.ir
مجتمع آموزش عالی سراوان مجتمع آموزش عالی http://www.saravan.ac.ir
مجتمع آموزش عالی گناباد مجتمع آموزش عالی http://www.gonabad.ac.ir//
دانشکده کشاورزی شیروان دانشکده http://cheshirvan.ac.ir//
مرکز آموزش عالی لار مرکز آموزش عالی http://www.lar.ac.ir
مرکزآموزش عالی استهبان مرکز آموزش عالی http://www.Estahbanihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی اقلید مرکز آموزش عالی http://www.Eghlid.ac.ir
مرکزآموزش عالی شهرضا مرکز آموزش عالی http://www.shahreza.ac.ir
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا مرکز آموزش عالی http://www.bzte.ac.ir
مرکزآموزش عالی لامرد مرکز آموزش عالی http://www.lamerdhec.ac.ir
مرکزآموزش عالی ممسنی مرکز آموزش عالی http://www.mamasaniu.ir
مرکز آموزش عالی محلات مرکز آموزش عالی http://www.mahallat.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   http://incubator.gau.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآباد مرکز آموزش عالی http://www.fabad-ihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی کاشمر مرکز آموزش عالی http://www.ihekashmar.ac.ir
مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان   http://kashanu.ac.ir
دانشگاه شهیدمطهری دانشگاه http://motahari.ac.ir
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا دانشگاه http://dafoosaja.ac.ir
موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی موسسه http://www.imps.ac.ir