صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات انرژی تجدیدپذیر

 
توربین بادی
_
0
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
آنالیزور کیفیت توان
روز
5000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
دستگاه تست رله
روز
7000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
آنالیزور کیفیت توان
روز
5000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
دستگاه اندازه گیری ولتاژ و جریان
روز
2000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
آزمونگر جامع تجهیزات الکتریکی
روز
7000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
پیل سوختی
_
0
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
پاورآنالایزر کلمپی
روز
2000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
واریاک
روز
1000000
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون
شبیه ساز توربین بادی
_
0
محمدعلی پورافشار
3162
درخواست تجهیز/آزمون