صفحه اصلي > درخواست تجهیز 
 


*
*
*
*
* لطفا جهت ثبت درخواست مبلغ را به حساب نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بنام تمركز درآمد اختصاصي پژوهشگاه واریز و تصویر فیش را ارسال فرمایید.

شماره حساب : 4001021903023346

شماره شبا : 570100004001021903023346

شناسه واريز: 368021959113574000000000000003 (واريز بدون شناسه امكان پذير نمي باشد)


لطفا موقع ارسال و تحویل نمونه، پرینت درخواست را بهمراه داشته باشید (گزینه چاپ پس از ثبت درخواست فعال خواهد شد).