صفحه اصلي > کارشناسان 
 

مریم سلاجقه
پژوهشکده انرژی
گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي
آزمايشگاه تبديل انرژي و انرژي هاي تجديد پذير
3287

علی اخگر
پژوهشکده علوم محیطی
گروه پژوهشی محيط زيست
آزمایشگاه محیط زیست
3301

نرگس عامری
پژوهشکده علوم محیطی
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي
بيوتکنولوژي جانوري

محسن مدرس
پژوهشکده علوم محیطی
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي
بيوتکنولوژي گياهي
3322

مژده اسماعیل بیگی
پژوهشکده علوم محیطی
گروه پژوهشي تنوع زيستي
تنوع زیستی
3319

سپیده یزدان پناه
پژوهشکده فوتونیک
گروه پژوهشي ليزر
آزمایشگاه فیبر نوری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری
3198

سپیده یزدانپناه
پژوهشکده فوتونیک
گروه پژوهشي ليزر
آزمایشگاه فیبر نوری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری
3198

الهام سمیعی
پژوهشکده فوتونیک
گروه پژوهشي ليزر
پراکندگی نور دینامیکی
3294

محسن نمازی زادگان
پژوهشکده مهندسی مواد
گروه پژوهشی فلزات
آناليز پيشرفته مواد
3249

مرتضی میرزائی
پژوهشکده مهندسی مواد
گروه پژوهشی فلزات
متالورژي پودر
3305

بتول لشکری
پژوهشکده مهندسی مواد
گروه پژوهشي موادنو
شيمي آلي و دارويي
3310

دکتر هژیر کورکی
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
گروه آموزشي مهندسي پليمر
آزمايشگاه شکل‌دهي پليمرها
3394

سید مهدی هاشمی
دانشکده علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشي مهندسي هسته اي
آزمايشگاه رآکتور

زهرا افضلی
دانشکده علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشي نانو فناوري
نانو فناوري
3227

محمدعلی پورافشار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل
انرژی تجدیدپذیر
3162

وحید توفیق
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
تعيين حد خميري و رواني خاک

دکتر علی اسمعیلی
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري
سنجش از دور